Η πολυετής μας πείρα στις μηχανές της Piaggio και με κύρια...